Ozon Terapi Uygulaması

 
Ozon nedir?
Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının uygulama yöntemidir.

Uygulama metodları
Major Otohemoterapi: Hastanın 50 ila 100cc kanı, vücut dışında steril koşullarda, uygun oranda medikal ozon gazı ile normobarik koşullarda karıştırılıp hastaya geri verilir.
Minör Otohemoterapi: Hastanın 2 ila 10cc kanının vücut dışında steril koşullarda medikal ozon gazı ile karıştırılıp, intramuskuler yoldan hastaya enjekte edilmesidir.
Rektal veya vaginal İnsufflasyon: Hastaya rektal veya vajinal yoldan medikal ozon gazı verilmesidir.
Torbalama metodu: Kol-bacak gibi ekstremitelerin haricen ozon gazı uygulanması amacıyla özel bir torbaya alınarak medikal ozon gazı uygulaması işlemidir.
İntradiskal uygulama: Steril koşullarda görüntüleme teknikleri (C kollu skopi, floroskopi) eşliğinde uzman doktorlar tarafından intervertebral diskler içerisine direk ozon uygulanmasıdır.
Kas İskelet Sistemi Uygulamaları: Kas, tendon, tendon kılıfı, bağ, eklem içi, eklem çevresi ve omurga sorunlarında; enjeksiyon yöntemi ile deri içi, deri altı, kas içi ve eklem içi medikal ozon gazı uygulamalarını içerir.

Ozon Uygulanabilecek Durumlar:
Eklem, tendon ve ligaman yaralanmaları
Vertebra ve disk patolojilerin bağlı yansıyan ağrı (para vertebral enjeksiyon).
Myofasial ağrı, fibromyalji
Diyabetik yaralar
Gingivit, periodontitis
Nöropatik ağrı
Vertebral disk patolojileri (Skopi altında intradiskal enjeksiyon)
Enfekte diyatbetik yaralar
Revaskülarizasyon şansı olmayan kritik isemili ekstremite yaraları
ArabicEnglishGermanRussianTurkish