KVKKKonaklama Faaliyetleri Hakkında Aydınlatma Bildirimi
KONAKLAMA SÜRECİNDE MİSAFİR MAHREMİYETİNE ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu

Mi-Sa Group İnşaat Emlak Turizm Kuyumculuk Ve Ticaret Limited Şirketi(“Mi-Sa Group”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresi: 

Modern Saraylar Tatil Köyü Genel Müdürlük
Avsallar Mah.Katrancı Cad. No:13/A
Alanya/Antalya
[email protected] 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Konaklama süresince kişisel verileriniz:

 • Konaklama ve otelcilik faaliyetlerine dair hizmetlerimizin sunumu ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi,
 • Konaklama ve otelcilik hizmetlerinin pazarlama, tanıtım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Yerleşkemizde sunulan hizmetlerde ve işleyişte kalite standartlarının ve yasal uyumun denetimi ile operasyonel güvenliğin temini,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve işleme konulması, Misafir memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak kayıt altına alınmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yetkili emniyet kimlik bildirim sistemine aktarılır.

Misafir taleplerinin karşılanmasında ve anket doldurmak isterseniz anket çıktılarının değerlendirilmesinde verilerinize iş ortaklarımız verilerinizin bulunduğu kayıtlara erişim sağlayabilirler.  

Otelimizin ve faaliyetlerimizin tanıtımında, çağrı merkezi üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde ve ödeme kayıtlarının tutulmasında kullandığımız bilgi teknolojileri altyapısı dış firmadan tedarik edilmektedir. Herhangi bir teknik aksaklığın önüne geçilmesi amacıyla tedarikçiler tarafından belirli aralıklarla bu altyapı işleyişi kontrol edilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler verilerinize erişim sağlayabilirler.

Kalite standartları ve yasal uyum denetiminde görevli dış denetçiler ve kamu çalışanları verilerinizi ihtiva eden kayıtları yerinde kontrol edebilirler.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz acenteler vasıtasıyla, web sitemiz üzerinden veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla otel yönetim yazılımıza kaydedilir. Ayrıca işletmemizde kağıt formlar kullanılmaktadır. Verilerinizi kayıt altına alırken dayandığımız hukuki sebepleri gösterir tablo aşağıdadır:

Hukuki Sebep
İşleme Amacı
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Konaklama ve otelcilik faaliyetlerine dair hizmetlerimizin sunumu ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi, Konaklama ve otelcilik hizmetlerinin pazarlama, tanıtım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal uyuşmazlıkların giderilmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve işleme konulması, Misafir memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Açık rıza alınması
Otelcilik faaliyetlerinin sunumunda misafirlerin sağlık bilgilerinin öğrenilmesi, Sosyal medya paylaşımları,

İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Yerleşke Ziyaretçi Kayıtları için Aydınlatma Bildirimi

YERLEŞKE ZİYARETLERİNDE ZİYARETÇİ MAHREMİYETİNE ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu

Mi-Sa Group İnşaat Emlak Turizm Kuyumculuk Ve Ticaret Limited Şirketi(“Mi-Sa Group”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresi:

Modern Saraylar Tatil Köyü Genel Müdürlük
Avsallar Mah.Katrancı Cad. No:13/A
Alanya/Antalya
[email protected] 

İlgili Kişi Başvuru Formu (pdf)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Ziyaretçi verileri yerleşkemizde kalite standartlarının ve yasal uyumun denetimi ile operasyonel güvenliğin temini amaçlarıyla sınırlı olarak kayıt altına alınmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu verilerin yasal istisnalar dışında üçüncü kişilere ve kurumlara açıklanmaması esastır. Bununla birlikte Resmi yazışma ile talep edilmesi halinde yetkili güvenlik ve yargı makamlarının bilgi/belge talepleri karşılanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Ziyaretçi kayıtları Güvenlik yetkililerince yerleşke giriş ve çıkışlarında ziyaretçiye sorularak ve ateş durumu, HES Kodu ve sağlık durumuyla ilgili sorulara verilen yanıtlardan oluşan sağlık verileri salgınla mücadele kapsamında ziyaretçiden onay alınarak oluşturulur. Yerleşkemizin kamuya açık alanlarında güvenlik kameraları bulunmaktadır ve bu kameralar sınırlı süreyle kayıt almaktadır. 

Salgınla mücadele kapsamında kayıt altına alınan sağlık verileri haricindeki ziyaretçi verilerini kayıt altına alırken “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanırız. 

İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Çalışan Adayları için Aydınlatma Bildirimi

ÇALIŞAN ADAYLIK SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu

Mi-Sa Group İnşaat Emlak Turizm Kuyumculuk Ve Ticaret Limited Şirketi(“Mi-Sa Group”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresi:

Modern Saraylar Tatil Köyü Genel Müdürlük
Avsallar Mah.Katrancı Cad. No:13/A
Alanya/Antalya
[email protected] 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

İş başvurularında teslim aldığımız veriler aday değerlendirme süreçleriyle sınırlı olarak kullanılır. İşe alınmanız durumunda bu bilgiler özlük evrakı olarak saklanmaya devam edecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İleteceğiniz veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz. 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

İş başvurularını kariyer portalları, kurumsal web sitemiz ve e-posta hesaplarımız üzerinden ve elden teslim alırız. Başvurunuzda ileteceğiniz verileri “sözleşmenin kuruluşu için zorunlu olma” şartıyla işleriz. Başvurunuzda özel nitelikli kişisel veri iletmediğinizden emin olunuz. 

İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Satın Alma Faaliyetleri Hakkında Aydınlatma Bildirimi

SATIN ALMA FAALİYETLERİNDE FİRMA YETKİLİLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu

Mi-Sa Group İnşaat Emlak Turizm Kuyumculuk Ve Ticaret Limited Şirketi(“Mi-Sa Group”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresi:

Modern Saraylar Tatil Köyü Genel Müdürlük
Avsallar Mah.Katrancı Cad. No:13/A
Alanya/Antalya
[email protected] 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Satın alma sürecinde firma yetkililerinin kimlik ve iletişim bilgilerini ve şahıs firmalarında bu firmaların cari hesap bilgilerini satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi ve finans/muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kayıt altına aldığımızı bildiririz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu verilerin yasal istisnalar dışında üçüncü kişilere ve kurumlara açıklanmaması esastır. Bununla birlikte muhasebe sürecinde destek aldığımız yeminli mali müşavir verilerin işlenme amacının yerine getirilmesi için ve bilgi teknolojileri altyapı tedariğini sağladığımız firma yetkilileri altyapı güvenliğinin kontrolü için bu verilere erişim sağlayabilirler.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Ticari kayıtlarımızda yer alan kişisel veriler telefon görüşmeleri, kurumsal e-posta yazışmaları, elden veya posta yoluyla evrak temini yöntemleriyle elde edilir.

Yukarıda sayılan işbu aydınlatma metninin amacını oluşturan faaliyette “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Gelen/Giden Arama Kayıtları Hakkında Aydınlatma Bildirimi

TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu

Mi-Sa Group İnşaat Emlak Turizm Kuyumculuk Ve Ticaret Limited Şirketi(“Mi-Sa Group”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresi:

Modern Saraylar Tatil Köyü Genel Müdürlük
Avsallar Mah.Katrancı Cad. No:13/A
Alanya/Antalya
[email protected] 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Telefon görüşmelerimiz satış konusunda bilgilendirme, satış, satış sonrası destek işlemlerinin ve taraf olduğumuz sözleşmelere dayalı işlemlerin güvenilir bir şekilde yerine getirilmesinde müşteri memnuniyetine yönelik önlemlerin alınması amacıyla kayıt altına alınmaktadır. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Görüşme kayıtlarının üçüncü kişilere açıklanmaması esastır. Bununla birlikte ses kayıt sistemi konusunda destek aldığımız tedarikçimiz sistemin düzenli işleyişini kontrol etmek ve teknik güvenliği sağlamak amacıyla bu sisteme erişim sağlayabilir.  

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Telefon görüşmelerimiz ses kayıt sistemi vasıtasıyla kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca görüşme esnasında bir işlem yapılacaksa müşteri yetkilisi tarafından şirketimizin diğer sistemlerine de bu işlemler manuel olarak kaydedilmektedir.

Yukarıda sayılan işbu aydınlatma metninin amacını oluşturan faaliyetlerde “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Devremülk Satış İşlemleri Aydınlatma Bildirimi

DEVREMÜLK SATIŞ SÜREÇLERİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu

Mi-Sa Group İnşaat Emlak Turizm Kuyumculuk Ve Ticaret Limited Şirketi(“Mi-Sa Group”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresi:

Modern Saraylar Tatil Köyü Genel Müdürlük
Avsallar Mah.Katrancı Cad. No:13/A
Alanya/Antalya
[email protected] 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Devremülk satış süreçlerinde ilgili kişilerin kişisel verileri sözleşme hazırlığı dahil tüm sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve herhangi bir ihtilaf durumunda hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İlgili kişilerin verilerinin üçüncü kişilere açıklanmaması ve aktarılmaması önceliğimizdir. Verileriniz yalnızca Resmi yazılı talep halinde bu talebin karşılanması için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

İlgili kişilerin kişisel verileri doğrudan kendilerinden yazılı olarak toplanmaktadır. Rezervasyon süreçlerinde veriler, telefon görüşmeleri, e-posta ve Mi-Sa Group tarafından kullanılan rezervasyon yönetim yazılımı vasıtasıyla da kayıt altına alınır.

Yukarıda sayılan işbu aydınlatma metninin amacını oluşturan faaliyetlerde “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

Mi-Sa (“www.modernsaraylar.com”) olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuata (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. 

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.modernsaraylar.com adresinin (“Site”), Site kullanıcıları / üyeleri / ziyaretçileri (“ilgili kişi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili kişileri bilgilendirmektir. Çerez Nedir? 

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan ve söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır. 

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Çerezler vasıtasıyla Site üzerindeki kullanım ve ziyaret alışkanlıklarınız, oturum bilgileriniz, geçmiş işlemleriniz ve gezinme bilgileriniz işlenmektedir. 

Çerezler Hangi Yöntemle Toplanmakta ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? 

Şirket olarak günlük dosyalar, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığımız çerezlerden oluşan kişisel verilerinizi, KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz:

 • Site ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla Site üzerinde gezinme bilgileriniz işlenmekte, bu amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve güvenli olarak saklanmaktadır. 
 • Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla geçmiş işlemleriniz depolanmaktadır.
 • Pazarlama izniniz dikkate alınmak suretiyle size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amaçlarıyla, Site üzerinde gezinme bilgileriniz ve/veya Site üzerindeki kullanım geçmişiniz izlenebilmektedir.
 • Site’nin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve Siteyi kullanım deneyiminizi iyileştirmek amaçlarıyla işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır. 
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla reklam çerezleri kullanılmaktadır. Bu şekilde, Siteyi kullandığınızda size daha uygun içerikler, kişiye özel kampanya ve ürünler sunulmakta ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatlar bir daha sunulmamaktadır. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. 

Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntemlerle toplanan bilgileri veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. 

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır? 

Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. 

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri:

 • Zorunlu (Temel) Çerezler: Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Örneğin, sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. 
 • İşlevsel ve Analitik Çerezler: Siteye nereden bağlandığınız, Site üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Siteyi nasıl kullandığınızın izlenmesi dâhil olmak üzere, Siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılan çerezlerdir.
 • Reklam Çerezleri: Site üzerinde sizin ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun içerikler sağlamamıza yardımcı olan çerezlerdir.
 • Flash Çerezleri: Sitede yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerezlerdir.

Saklanma Sürelerine Göre Çerezler:

 • Kalıcı Çerezler: Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Oturum Çerezleri: Siteyi ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım eder. Bu çerezleri silebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz; ancak, bu çerezlerin devre dışı bırakılması, Site performansının düşmesine ve kullanıcı deneyiminizin kısıtlanmasına neden olabilir.

Google Analytics

• İşlevi: İzleme / Analiz

• Kullanılma Amacı: Performans ve kullanıcı deneyimini artırmak için, siteye gelen ziyaretçi hareketlerini farklı açılardan ölçümlemek ve analiz etmek.

• Çalışma Yöntemi: www.modernsaraylar.com sitesi içerisinde hangi ekranlarda gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz (anonim) toplu veriler sağlar.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri

Google Adwords

• İşlevi: Siteler Arası İzleme

• Kullanılma Amacı: Gezinme davranışlarınızdan yola çıkılarak, reklamlarımızın size özel, kişiselleştirilmiş olarak gösterilebilmesi.

• Çalışma Yöntemi: Ziyaretçiler hakkında, www.modernsaraylar.com web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz (anonim) bilgiler sağlar.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri

SkySection

• İşlevi: İzleme / Analiz

• Kullanılma Amacı: Planlanan kampanyalara ait verimliliği arttırmak, kullanıcı profiline göre farklı reklam iletişimleri (yeniden pazarlama vb.) sunmak, gelecek planların oluşturulmasında fayda sağlamak amacıyla siteye gelen ziyaretçiler hakkında bilgi toplamaktır.

• Çalışma Yöntemi: www.modernsaraylar.com sitesine gelen kullanıcıların coğrafi (konum) ve teknik bilgileri (ip, cihaz, browser, işletim sistemi vb.) geliştirilen adserver yazılımı ile sağlanmaktadır.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri

Kişisel Verinizin Toplanmasındaki Hukuki Sebep Nedir?

Teknik açıdan gerekli olma halinde kişisel veriler “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun ve diğer tarafların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine; gezinti alışkanlıklarının analizinde ve reklam/pazarlama süreçlerinde kullanılan kişisel veriler ise ilgili kişinin açık rıza sunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir. Kullanıcı analizlerde, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılan kişisel verilerinin işlenmesini engelleyebilir.

Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz? 

Çerezler, web sitemize iletildikleri kullanıcının bilgisayarında saklanır. Kullanıcı olarak, bu nedenle çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Tanımlama bilgilerinin kullanımına onay vermiş olsanız bile, onayınızı istediğiniz zaman ileride geçerli olacak şekilde iptal edebilirsiniz.  

Sitemizi kullanabilmek için zorunlu (temel) çerezler dışındaki çerezlerin kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Tarayıcınızı işlenmesini istemediğiniz çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bu ihtimalde Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.