Kalite Politikası

 

 

KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, HELAL GIDA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla; ülkemizde yürürlükte olan çevre ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uymak, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek,

Satın Alma Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerini tespit etmek, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına almak, doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini,  hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret etmek,

Çevre bilincinin,  sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamak ve yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma projeleri üretilmesine katkıda bulunmak,

Bulunduğumuz yerlerde yüksek kalitede hizmet vermek, istihdam sağlamak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi almak, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak,

Müşteri memnuniyeti, dürüstlükte, kalitede ve hizmette sürekliliği hedef alarak müşteri taleplerini zamanında karşılamak, her aşamada İslami kurallara uyarak Helal Gıda üretmek, Helal Gıda sertifikasına sahip tedarikçilerden satınalma yapmak, gıda güvenliği seviyesini belirleyen hedefleri gerçekleştirmek, bunu sağlamak için çalışanlarımızı hijyen ve sanitasyon, etik değerler, Helal Gıda Yönetim Sistemi  konusunda sürekli eğiterek insan sağlığını ön planda tutmak,

süreçlerin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, edinilen gıda güvenliği tecrübelerini tedarikçiler, kurumlar ve misafirler ile karşılıklı olarak paylaşmak, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmek ve iletmek, yasal şartlar ve mevzuatlara uymak.